August 31,2021 งานแสดงสินค้า Propak 2022

งาน PROPAK ASIA ครั้งที่ 29 นำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

SEE OTHER LATEST NEWS